تصاویر قره کلیسا (کلیسای تادئوس مقدس)

مارس 23, 2021
تصاویر قره کلیسا (کلیسای تادئوس مقدس)

کلیسای تاریخی قره کلیسا یا کلیسای تادئوس مقدس در کنار روستایی به همین نام در استان آذربایجان غربی قرار دارد و از جاذبه های گردشگری استان به شمار می رود و نام آن در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد.
تصاویر قره کلیسا (کلیسای تادئوس مقدس)

تصاویر قره کلیسا (کلیسای تادئوس مقدس)
تصاویر قره کلیسا (کلیسای تادئوس مقدس)

Total:
قالب فارسی