عکس ماکو و کلاهک سنگی maku

سپتامبر 24, 2018
عکس ماکو و کلاهک سنگی maku

.
ماکو شهر زیبایی که بین دو کوه بلند واقع شده و قلعه تاریخی قبان و عظیم ترین کوه سنگی جهان در ان قرار گرفته است . این کلاهک سنگی عظیم مانند
چتری قلعه قبان را در خود جای داده است
عکس ماکو و کلاهک سنگی maku

عکس ماکو و کلاهک سنگی maku

عکس ماکو و کلاهک سنگی maku

عکس ماکو و کلاهک سنگی maku

عکس ماکو و کلاهک سنگی maku

عکس ماکو و کلاهک سنگی maku

عکس ماکو و کلاهک سنگی maku

عکس ماکو و کلاهک سنگی maku

Total:
قالب فارسی